I Year

Communication English - I Engg. Mathematics - I Engg. Mathematics - II Engg. Physics - I Engg. Chemistry - I Important formulaes (Engg. Mathematics - I) Important formulaes (Engg. Mathematics - II)